Národná prírodná rezervácia Kundračka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 326
Výmera chráneného územia: 1 157 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2773/1973-OP z 24.4.1973
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev na vápencoch a dolomitoch Ľubochnianskej doliny pre potreby lesníckeho výskumu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ľubochňa
Katastrálne územie: Ľubochňa
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00326_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00326_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00326_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00326_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00326_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam