Prírodná rezervácia Kurinecká dubina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 328
Výmera chráneného územia: 59 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č.1161/1988-32 z 30.6.1988 Prekategorizovaná z NPR na PR Vyhláškou MŽP SR č.17/2003 Z.z. z 9.1.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana porastu starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Rimavská Sobota 37-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Kurinec
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00328_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00328_0040 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam