Národná prírodná rezervácia Kvačianska dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 329
Výmera chráneného územia: 4 617 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: SNR, Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie č.6 z 25.4.1967, Úprava č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967, Vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana kaňonovitej antecedentnej doliny v mezozoiku Choč. vrchov. Zachovalé les.a skal. biocenózy s chránenými a ohrozenými taxónmi flóry a fauny. Ved.význam pre štúdium vzniku a vývoja Centr.Z.Karpát a ich mladých horotv.fáz, kult. a edukačný význam.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Veľké Borové, Kvačany
Katastrálne územie: Veľké Borové, Kvačany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trstená 26-41, Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00329_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0057 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0076 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0077 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00329_0079 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam