Prírodná rezervácia Dobrotínske skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 33
Výmera chráneného územia: 43 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 5886/1980-32 z 29.8.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu floristicky pestrých zvyškov xerotermných spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku Tríbeč na vedeckovýskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Veľké Uherce
Katastrálne územie: Veľké Uherce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00033_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00033_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00033_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00033_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00033_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00033_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00033_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00033_0023 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam