Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 335
Výmera chráneného územia: 2 368 793 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 2003
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 7/2003 z 31.3.2003 - účinnosť od 1.7.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: V NPR sú predmetom ochrany vrcholové spoločenstvá jedľových bučín masívu Ľubietovského Vepra v rozsiahlej oblasti smrekových monokultúr a v území ovplyvňovanom poľnohospodárstvom. NPR predstavuje jedno z najväčších jadier Biosférickej rezervácie Poľana.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Ľubietová
Katastrálne územie: Ľubietová
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Brezno 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00335_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00335_0034 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam