Národná prírodná rezervácia Lysec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 337
Výmera chráneného územia: 700 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.52/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých biocenóz jedľovo-bukového, smrekovo-bukovo-jedľového a smrekového vegetačného stupňa v NP Veľká Fatra na vedecko-výskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Turčianske Jaseno
Katastrálne územie: Turčianske Jaseno
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00337_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00337_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam