Prírodná rezervácia Mackov bok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 338
Výmera chráneného územia: 37 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 7448/1976-OP z 30.10.1976 - ú. od 1.11.1976, VZV KÚ v B. Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana izolovanej lokality význačnej teplomilnej kveteny na vápenc. podloží s mimoriadne bohatým výskytom ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica) sústredeným na pomerne malej rozlohe a na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00338_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00338_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00338_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00338_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam