Prírodná rezervácia Mačie diery

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 339
Výmera chráneného územia: 456 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Dolný Kubín
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Rady ONV v Dolnom Kubíne č.43/1974 z 8.3.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Unikátna geomorfologická členitosť územia a výskyt vzácnej a chránenej kalcifilnej flóry na turisticky frekventovanej trase v masíve Osobitej.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Zuberec
Katastrálne územie: Zuberec
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam