Národná prírodná rezervácia Hlboča

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 34
Výmera chráneného územia: 1 230 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3235/1981-32 z 30.6.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev na rôznych horninách s bohatstvom druhov sucho- a teplomilnej flóry a fauny a krasových foriem na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Smolenice
Katastrálne územie: Smolenice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-31, Trnava 35-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Dolina Hlboče
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00034_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00034_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00034_0033 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam