Národná prírodná rezervácia Madačov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 340
Výmera chráneného územia: 3 306 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.51/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých biocenóz jedľovo-bukového, smrekovo -bukovo-jedľového a smrekového veget. stupňa s výskytom tisu obyčajného (Taxus baccata) na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Turčianske Jaseno, Belá - Dulice
Katastrálne územie: Turčianske Jaseno, Belá
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00340_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00340_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam