Prírodná rezervácia Makovište

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 342
Výmera chráneného územia: 241 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1975
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Prievidza
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Prievidzi č.127-U/b z 24.8.1973 zmena - Uznesenie Rady ONV v Prievidzi č.212-VII z 5.12.1975
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Hlavným dôvodom ochrany sú výrazné geomorfologické hodnoty a ich relatívna zachovalosť, estetické hodnoty významného prírodného celku Vtáčnika s hl.predpokladmi na využitie ako náučného a osvetovo-výchovného objektu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Kamenec pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Kamenec pod Vtáčnikom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00342_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00342_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00342_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00342_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00342_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00342_0007 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam