Chránený areál Hikóriový porast

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 344
Výmera chráneného územia: 520 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č.26 z 28.6.1965, úprava č.7282/65-osv./8 z 15.7.1965, 3. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Územie CHA predstavuje lesné porasty s aklimatizovanými cudzokrajnými drevinami hikóriami. Chránené územie je využité ako študijný objekt pre aklimatizáciu cudzokrajných drevín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Teplý Vrch
Katastrálne územie: Teplý Vrch
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Malá obora
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00344_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00344_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00344_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00344_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00344_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam