Národná prírodná rezervácia Malý Polom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 345
Výmera chráneného územia: 861 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.3242/1981-32 z 30.6.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých prirodzených lesných spoločenstiev typických pre vyššie polohy Západných Beskýd flyšového pásma Kysúc na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Klokočov
Katastrálne územie: Klokočov
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Turzovka 25-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00345_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00345_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00345_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00345_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00345_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00345_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00345_0008 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam