Národná prírodná rezervácia Manínska tiesňava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 346
Výmera chráneného územia: 1 176 300 m2
Výmera ochranného pásma: 704 900 m2
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie č.6 z 25.4.1967 Úprava Komisie SNR pre kultúru a informácie č.3744/1967-osv. z 18.11.1967
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: Územie predstavuje úzky vápencový epigenetický kaňon medzi Veľkým a Malým Manínom s množstvom morfologických foriem a vzácnou vápnomilnou flórou i bohatou faunou. Rezervácia je využitá ako vedecko-výskumný a turisticko- -rekreačný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Teplá
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-44 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Manínska úžina
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00346_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00346_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00346_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00346_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00346_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam