Chránený areál Martinovská nádrž

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 347
Výmera chráneného územia: 145 508 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č.1164/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Vodná nádrž predstavuje významný antropogénny prvok a vyzn. biotop v intenzívne využívanej, radikálne odvodnenej krajine Rimav.kotliny a predstavuje dôležité útočište-refúgium vodného a močiarneho živočíšstva, najmä vodného vtáctva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Martinová
Katastrálne územie: Martinová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 47-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00347_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00347_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam