Prírodná rezervácia Mašianske skalky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 348
Výmera chráneného územia: 169 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.5887/1980-32 z 29.8.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Výskytom prevažne 160-180 r. starých, prirodz. rozvoľnených les.porastov. Hlav. dôvodom ochrany je zachovanie prirodz. les.spoločenstiev s prvkami reliktného charakteru a výskytom významných a zriedkavých druhov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Pohorelá, Vaľkovňa
Katastrálne územie: Pohorelá, Vaľkovňa
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Muráň 37-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00348_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00348_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00348_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00348_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00348_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam