Národná prírodná rezervácia Padva

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 371
Výmera chráneného územia: 3 254 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.1500/1972-OP z 6.3.1972
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Rez. je vyhlásená za účelom ochrany zach. spoločenstiev zmiešaných prales.porastov so skupinami vápenc.brál, s kras. javmi,pozoruhodným výskytom tisu,kosodreviny a význačných živočíšnych druhov s využitím na ved.-výskumné, vlastivedné a turistické ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Blatnica
Katastrálne územie: Blatnica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12, 36-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam