Chránený areál Háj pred Teplou dolinou

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 373
Výmera chráneného územia: 2 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Liptovskom Mikuláši č.162/75 z 26.9.1975
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Háj bol vysadený 28.10.1928 pri 10.výročí vyhlásenia Česko- -Slovenskej republiky do tvaru štvorca. Tu bolo počas SNP umiestnené posledné paleb.postavenie delostrel.batérie kpt. Mičušíka. Ostreľovali ju nem.letci v posledný deň odporu, 27.10.1944.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Liptovská Osada
Katastrálne územie: Liptovská Osada
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam