Prírodná rezervácia Pod Dudášom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 379
Výmera chráneného územia: 62 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.3482/1980-32 z 31.5.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu fragmentu pôvodných lesov geomorfologického celku Poľana na vedecko-výskumné a náučné ciele. Nachádza sa v závere Hrochotskej doliny na S svahu Poľany v priestore "Pod Dudášom".
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva, Zvolen
Obec: Hriňová, Očová
Katastrálne územie: Hriňová, Očová
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam