Chránený areál Dropie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 38
Výmera chráneného územia: 9 127 642 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1955
Rok poslednej novelizácie: 1997
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeob. záv. vyhláška KÚ v Nitre č.1/1996 z 9.10.1996 (ú. od 15.11.1996), doplnená VZV KÚ v Nitre č. 2/1997 z 27.6.1997 (ú. od 5.9.1997)
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana a záchrana dropa veľkého (Otis tarda), najmä jeho tokanísk, liahnísk a zimovísk.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Čalovec, Kameničná, Zemianska Olča
Katastrálne územie: Čalovec, Kameničná, Zemianska Olča
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-32,45-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 54
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00038_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0105 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0106 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0107 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0109 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0110 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0111 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0112 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0113 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0114 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0115 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0116 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0117 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0118 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0119 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00038_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0157 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0158 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0159 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0160 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0161 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0162 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0163 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0164 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0165 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0166 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0167 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0168 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0169 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0170 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0171 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0172 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00038_0173 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam