Národná prírodná rezervácia Pohanský hrad

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 382
Výmera chráneného územia: 2 233 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1958
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultury SSR, Krajsky urad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vynos Ministerstva kultúry SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988 VZV KU v Banskej Bystrici c.14/2000 z 2.5.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu najzach.a najtypickejšej náhor. plošiny na bazalt.pokrove na Sl.,kt.predstavuje územie s vysokou krajinárskou a geomorf.hodnotou a súčasne jeden z najrozsiahl.súvislých les.komplexov s prirodz.drevin.zložením v Cer.vrchovine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota, Lučenec
Obec: Stará Bašta, Šurice, Hajnáčka
Katastrálne územie: Stará Bašta, Šurice, Hajnáčka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam