Národná prírodná rezervácia Príboj

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 389
Výmera chráneného územia: 109 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1895
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1556/1983-32 z 31.3.1983
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Je to jedna z najstarších PR na Slovensku. Vyhlásená je na ochranu prirodzeného súvislého porastu duba zimného (Quercus petraea L.) s prímesou duba cerového (Quercus cerris L.), kt.tu rastie na S okraji svojho rozšírenia, na vedeckovýskumné a náuč.ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica, Slovenská Ľupča
Katastrálne územie: Banská Bystrica, Slovenská Ľupča
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam