Chránený areál Arborétum Mlyňany

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 4
Výmera chráneného územia: 611 479 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1951
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo školstva, vied a umení
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Povereníctva školstva, vied a umení č. 102449/1951 - IV/3 - č. v. 80/1951 zo dňa 30. mája 1951
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Chránené územie je vyhlásené na ochranu záhrady slovenských cudzokrajných drevín (zo Stredomoria, Východnej Ázie, Kaukazu, Strednej Ázie, Severnej Ameriky). Záhrada bola založená v roku 1892 ako súkromný objekt Dr. Štefanom Ambrózym-Migazzim na štúdium aklimatizačných problémov týchto drevín v našich klimatických pomeroch. Zisťuje sa v ňom aj vhodnosť cudzokrajných drevín pre domáce hospodárske účely. Arborétum zhromažďuje a prezentuje svetový i domáci genofond drevín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Obec: Vieska nad Žitavou, Tesárske Mlyňany
Katastrálne územie: Vieska nad Žitavou, Mlyňany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-22 štandardizovaný názov: bez zmeny
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00004_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00004_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00004_0034 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam