Prírodná rezervácia Gajc

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 40
Výmera chráneného územia: 627 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: 2005
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, KÚ v Bratislave, KÚŽP v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 4/2005 z 13.9.2005 - účinnosť od 1.10.2005, 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiacej s lužným lesom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava 44-23, 44-24, 44-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
kópia z katastr. mapy 1:2000 ŠZ_M_00040_0076 1 / 6 - Zobraziť sken
kópia z katastr. mapy 1:2000 ŠZ_M_00040_0077 2 / 6 - Zobraziť sken
kópia z katastr. mapy 1:2000 ŠZ_M_00040_0078 3 / 6 - Zobraziť sken
kópia z katastr. mapy 1:2000 ŠZ_M_00040_0079 4 / 6 - Zobraziť sken
kópia z katastr. mapy 1:2000 ŠZ_M_00040_0080 5 / 6 - Zobraziť sken
kópia z katastr. mapy 1:2000 ŠZ_M_00040_0081 6 / 6 - Zobraziť sken
kópia z porastovej mapy 1:10000 ŠZ_M_00040_0073 1 / 3 - Zobraziť sken
kópia z porastovej mapy 1:10000 ŠZ_M_00040_0074 2 / 3 - Zobraziť sken
kópia z porastovej mapy 1:10000 ŠZ_M_00040_0075 3 / 3 - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
vyhláška KÚ v Bratislave - Vestník vlády SR ŠZ_M_00040_0049 1 / 2 - Zobraziť sken
vyhláška KÚ v Bratislave - Vestník vlády SR ŠZ_M_00040_0050 2 / 2 - Zobraziť sken

Späť na zoznam