Národná prírodná rezervácia Hajdúchy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 41
Výmera chráneného územia: 561 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3234/1981-32 z 30.6.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev 4. vegetačného stupňa s veľmi dobrým predpokladom autoregulácie skupín lesných typov na magmatitoch na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Častá
Katastrálne územie: Častá
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-44 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Hajdúky
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00041_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00041_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00041_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam