Národná prírodná rezervácia Salatín

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 412
Výmera chráneného územia: 11 929 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2958/1982-32 z 30.4.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana komplexu zach.prír.hodnôtv Z časti Nízkych Tatier. Vyznačuje sa pestrou geol.stavbou,zaujímavým georeliéfom, prítomnosťou mnohých kras.foriem, floristickou pestrosťou s množstvom prealp. a dealpínskych druhov, endemitov i reliktov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Obec: Partizánska Ľupča, Liptovská Štiavnica, Liptovská Lúžna
Katastrálne územie: Partizánska Ľupča, Liptovská Štiavnica, Liptovská Lúžna
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12, Demänovská dolina 36-21 ŠMO 1:5000: Horná Lehota 9-0,9-1, Lipt.Lúžna 0-0,0-1
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam