Národná prírodná rezervácia Sivý vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 415
Výmera chráneného územia: 1 126 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3576/1974-OP z 27.5.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu biocenóz supramontánneho a subalpínskeho veget.stupňa s bral.hrebeňom s kras.formami na dolomitoch a vápencoch. Výskyt endemitov a vzácnych a chránených druhov rastlín s osobitnou polohou medzi tatr.a fatr. fytogeogr.regiónom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Zuberec
Katastrálne územie: Zuberec
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam