Prírodná pamiatka Skalice

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 417
Výmera chráneného územia: 14 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1969
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Považskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. Komisie pre školstvo a kultúru ONV v Pov. Bystrici č. 43/1969 z 30.9.1969, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PP má vedecký význam pre výskyt mangánovej rudy v nedolovateľnom množstve. Je to názor.príklad genézy mangánov vo vodnom prostredí. Všetky pokusy o ťažbu v minulosti boli neúspešné pre nerentabilnosť. Lokalita má má náučný význam pre str. i vysoké školy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Mikušovce
Katastrálne územie: Mikušovce pri Pruskom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam