Prírodná pamiatka Skalná päsť

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 419
Výmera chráneného územia: 15 m2
Výmera ochranného pásma: 196 250 m2
Rok vyhlásenia: 1971
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Liptovský Mikuláš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie ONV v Liptovskom Mikuláši č.31/71 z 15.4.1971, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu zvláštneho skalného útvaru spojeného s ľudovými povesťami. Vznikol vplyvom erózie na styku mezozoika Chočských vrchov s Liptovskou kotlinou. Rozmery: 6 m vyska,4 m sir.pri vrchu, 2,5 m pri sp.cas.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Lisková
Katastrálne územie: Lisková
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam