Prírodná rezervácia Hájnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 42
Výmera chráneného územia: 22 283 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Komisie SNR pre KaI č. 6 z 25.4.1967, úprava č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967, 4. st. - v. záv. vyhl. KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.03
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje zvyšky xerotermných trávnatých zárastov s masovým výskytom chráneného druhu hlaváčika jarného (Adonis vernalis), ktorý v týchto oblastiach dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia na území SR. CHÚ sa využíva ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Trenčianske Bohuslavice
Katastrálne územie: Trenčianske Bohuslavice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00042_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00042_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00042_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00042_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00042_0025 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam