Prírodná rezervácia Sliačske travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 421
Výmera chráneného územia: 70 162 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1951
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1560/1983-32 z 31.3.1983 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje jedinečný príklad javu, ktorý v odbornej literatúre je známy ako "mofeta", t.j.prameň s výrazným výronom plynov. Slatina na vlhkých sintrových lúkach má veľký ved.význam, pretože podobné biocenózy na travertínoch v Bešeňovej boli zničené.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Liptovské Sliače
Katastrálne územie: Liptovské Sliače
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam