Národná prírodná pamiatka Stanišovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 428
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9278/1972-OP z 28.12.1972 - zrušená Zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana 1680 m dlhých jaskynných priestorov a chodieb, kt. vyerodovala pozemná riečka Štiavnica vo vápenci str.triasu v 2 úrovňach. Vchod je vo výške 761 m n.m. J.bola osídlená v stredoveku. Hor.časti majú bohatú výzdobu. K j.patrí i Malá Stan.jaskyna.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Ján
Katastrálne územie: Liptovský Ján
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam