Prírodná pamiatka Haluzická tiesňava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 43
Výmera chráneného územia: 35 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1963
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Školskej a kultúrnej komisie ONV v Trenčíne č. 40 z 31.10.1963, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Asi 50 m hlboká epigenetická dolina - tiesňava, vytvorená hĺbkovou eróziou Haluzického potoka, ktorý pramení v prostredí málo odolných flyšových hornín mimo PP. PP však predstavuje denudovaný ostrovček odolného mezozoického vápenca.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Haluzice
Katastrálne územie: Haluzice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-14 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Haluzická súteska
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00043_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00043_0008 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam