Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 437
Výmera chráneného územia: 5 432 300 m2
Výmera ochranného pásma: 2 817 700 m2
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultury SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uprava MK SSR c. 2772/1973-OP z 24.4.1973
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: Skalnata tiesnava s vyznacnymi morfologickymi utvarmi a so vzacnou florou a faunou. Su tvorene bazalnym paleogennym zlepencom, miestami az niekolko 100 m hru-bym. Rastlinstvo a zivocistvo predstavuje zmes teplomilnych a montannych druhov
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Bytča, Žilina
Obec: Predmier, Súľov - Hradná, Bytča, Jablonové, Paština Závada
Katastrálne územie: Predmier, Súľov-Hradná, Veľká Bytča, Jablonové, Paština Závada
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-42, 25-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam