Prírodná rezervácia Hlohyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 44
Výmera chráneného územia: 25 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6160/1982-32 z 30.9.1982, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu najzachovalejšieho a jedného z posledných zvyškov lužných lesov v okrese Levice s charakteristickým drevinovým zložením (topoľ sivý, jelša lepkavá, vŕba biela) na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Kukučínov
Katastrálne územie: Kukučínov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Šahy 46-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00044_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00044_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00044_0024 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam