Národná prírodná rezervácia Tlstá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 453
Výmera chráneného územia: 30 660 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3238/1981-32 z 30.6.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: NPR je vyhl.na ochranu ved.mimoriadne hodnotného územia dolomit.-váp.časti V.Fatry s výraznými kras.formami,so zach.spoločenstvami dub.-buk.až smrek.veget.stupňa, pestrou vysokohor.i teplomilnou skal.vegetáciou, so slatinnými lúkami a chrán.druhmi r.a ž.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Blatnica
Katastrálne územie: Blatnica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11, 36-12 ŠMO-5: H.Štubňa 0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5, 2-1,2-2,2-3,2-4
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam