Prírodná rezervácia Tŕstie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 457
Výmera chráneného územia: 287 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Kraj.úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3492/80-32 z 31.5.1980 Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zach.prirodzených slatinnoraše-linných biocenóz Revúckej vrchoviny s výskytom zriedkavých spoločenstiev a druhov rastlín (napr.rosička okrúhlolistá), súčasne aj pam.miesta na učiteľa a význ.botanika Václava Vraného (1851-1929).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Tisovec, Krokava
Katastrálne územie: Tisovec, Rimavská Píla, Krokava
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Jelšava 37-31, Hnúšťa-Likier 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam