Národná prírodná rezervácia Turiec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 458
Výmera chráneného územia: 892 899 m2
Výmera ochranného pásma: 5 433 089 m2
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: 2006
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada, Krajský úrad ŽP v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň - platí naďalej, vyhláška KÚŽP v Žiline č. 1/2006 z 10.4.2006 - účinnosť od 1.5.2006
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia CHÚ a jeho OP je zachovať prirodzený charakter vodného toku a zabezpečiť ochranu jestvujúcej sprievodnej vegetácie a viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin, Turčianske Teplice
Obec: Rakovo, Trebostovo, Laskár, Turčiansky Peter, Slovany, Bystrička, Turčiansky Ďur, Ležiachov, Príbovce, Socovce, Trnovo, Benice, Košťany nad Turcom, Moškovec
Katastrálne územie: Rakovo, Trebostovo, Laskár, Valentová, Turčiansky Peter, Slovany, Bystrička, Turčiansky Ďur, Ležiachov, Príbovce, Socovce, Trnovo, Benice, Košťany nad Turcom, Moškovec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Martin 26-33, Turč. Teplice 36-11, Handlová 36-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam