Prírodná rezervácia Hornozávrská mokraď

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 46
Výmera chráneného územia: 15 017 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6914/1983-32 z 31.10.1983, 4. stupeň o. - v. záv. vyhl. KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zachovanej ukážky spoločenstiev prameniskových mokradí Bielych Karpát s bohatým zastúpením viacerých ohrozených druhov rastlín i živočíchov na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Horná Súča
Katastrálne územie: Horná Súča
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12 štandardizácia názvu bez zmeny pôvodný názov: Horná Závrská
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00046_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00046_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00046_0024 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam