Národná prírodná pamiatka Važecká jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 463
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 873 728 m2
Rok vyhlásenia: 1968
Rok poslednej novelizácie: 2010
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z., vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2010 z 11.11.2010 - ú. od 1.1.2011
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Národná prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu jaskyne, ktorej vchod sa nachádza vo výške 784 m n. m. Vytvorená je činnosťou jedného z bočných ramien Bieleho Váhu. V riečnych nánosoch v chodbách sa uchovalo mimoriadne veľa kostí jaskynného medveďa. Jaskyňa vyniká bohatstvo čistého bieleho sintra - vyzrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO3). Objavená bola v roku 1922 Františkom Havránkom a sprístupnená v dnešnaj podobe v roku 1954. Má asi 400 m chodieb - sprístupnených je 230 m.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský, Žilinský
Okres: Poprad, Liptovský Mikuláš
Obec: Štrba, Važec
Katastrálne územie: Štrba, Važec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam