Národná prírodná rezervácia Veľká Rača

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 467
Výmera chráneného územia: 3 130 000 m2
Výmera ochranného pásma: 1 970 000 m2
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 7446/1976-OP z 30.10.1976
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu lesných spoločenstiev bukových jedlín ako ukážky zvyškov prirodzených lesov Kysúc na potreby lesníckeho výskumu a na zachovanie krajinného rázu významného vrcholu Kysuckých Beskýd.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Oščadnica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Klubina
Katastrálne územie: Oščadnica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Klubina
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Čadca 26-13 ŠMO-5 M 1:5000: Oravská Lesná 9-5, 9-6
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam