Národná prírodná rezervácia Horný les

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 47
Výmera chráneného územia: 5 430 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2560/1981-32 z 30.4.1981, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu komplexu lužných lesov s dvomi ekologicky rozdielnymi časťami na okraji rozšírenia panónskeho tvrdého lužného lesa s výskytom ojedinelých vodných a močiarnych druhov rastlín a živočíchov, najmä vodného vtáctva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Vysoká pri Morave
Katastrálne územie: Vysoká pri Morave
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Gajary 34-43, Devínska Nová Ves 44-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00047_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0014 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00047_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00047_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam