Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 49
Výmera chráneného územia: 3 133 772 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č.7440/1976-OP z 30.10.1976 - ú. od 1.11.1976, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana neobyč. geomorf. útvaru - doliny hlboko zarezanej do andezit. podložia Ipeľ. pahorkatiny s prudkými svahmi a miestami so stenami vysokými 20-30 m. Svojrázna teplomilná vegetácia so zriedkavými a vzácnymi druhmi.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice, Drženice, Žemberovce, Krškany
Katastrálne územie: Horša, Drženice, Dolné Žemberovce, Malé Krškany, Veľké Krškany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00049_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0019 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00049_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00049_0014 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam