Národná prírodná rezervácia Hrdovická

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 51
Výmera chráneného územia: 300 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6161/1982-32 z 30.9.1982 - ú. od 1.12.1982, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru v pohorí Tríbeč, so zachovalými fragmentami pôvodných kyslých skalných a lesostepných rastlin. spoločenstiev na kremencoch a s výskytom vzácnych a fytogeograficky významných druhov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Nitrianska Streda
Katastrálne územie: Nitrianska Streda
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Topoľčany 35-41, Výčapy - Opatovce 35-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00051_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00051_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00051_0022 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam