Národná prírodná rezervácia Dreveník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 523
Výmera chráneného územia: 1 018 186 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1925
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993 (Rez. bola uverejnená aj vo výnose MŠaNO ČSR z r. 1933)
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: Územie s mimoriadnym ved.významom. Travert.útvar (kopa) vytvorený z prameňov minerál.vôd na geol. lome, najstarší v okolí Spiš.Podhradia. Rozmanité vež.útvary, puklinové jask.a priepasti, fosíl.nálezy, vzácne a rozmanité rastlinstvo, archeol. nálezy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický, Prešovský
Okres: Spišská Nová Ves, Levoča
Obec: Žehra, Spišské Podhradie
Katastrálne územie: Žehra, Spišské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Krompachy 37-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam