Prírodná rezervácia Dunitová skalka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 527
Výmera chráneného územia: 3 507 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, Úpr. č. 58906/64-osv./25 z 21.8.1964, 4. st. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - ú. od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: PR predstavuje neobyčajne vzácne nálezisko povrchového výskytu dunitu na Slovensku. PR sa využíva ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Sedlice
Katastrálne územie: Sedlice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam