Prírodná rezervácia Jabloňovský Roháč

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 56
Výmera chráneného územia: 646 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1950
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zachovalých spoločenstiev bukových dúbrav a bučín na vulkanitoch Štiavnických vrchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky, Banskobystrický
Okres: Levice, Banská Štiavnica
Obec: Jabloňovce, Dekýš
Katastrálne územie: Horné Jabloňovce, Dekýš
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Štiavnica 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 33
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00056_0050 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00056_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0061 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00056_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00056_0054 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam