Národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 571
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1925
Rok poslednej novelizácie: 2004
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Košiciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: pôvodne Úprava MK SSR č. 9286/1972-OP z 28.12.1972, NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996, Návšt. por. - Vyhl. KÚŽP Košice č. 2/2004 z 19.3.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana erózno-koróznej, 2704 m dlhej a prvej sprístupnenej jaskyne na Slovensku (od r.1846) s archeolog.nálezmi od neolitu a paleontol.nálezmi hyeny jaskynnej. J.je vytvorená vo wetterstein.vápencoch. Bohatá a farbistá kvapľ.výzdoba, výskyt netopierov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Jasov
Katastrálne územie: Jasov
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-23, 37-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam