Chránený areál Bajdeľ

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 6
Výmera chráneného územia: 86 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1163/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Chránené územie je vyhlásené za účelom sledovania vývoja porastu topoľa bieleho (Populus alba) na Podunajskej nížine v blískosti Bratislavy, dôležitého z vedeckovýskumného a náučného hľadiska. Je to pôvodný tvrdý lužný les - brestová jasenina - s charakteristickým bylinným podrastom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava 44-23, 24, 42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00006_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00006_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00006_0025 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam