Národná prírodná pamiatka Driny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 60
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 117 000 m2
Rok vyhlásenia: 1968
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre ŠaK, MK SSR, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: pôvodne Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 34 zo 16.10.1968, Úprava MK SSR č. 9291/1972-OP z 28.12.1972, NPP - vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Zatiaľ jediná sprístupnená jaskyňa v M. Karpatoch. Je to typ puklinovej jaskyne, ktorej priestory neboli vyerodované vodným tokom, ale vznikli pri horotvorných procesoch. Sintrová výzdoba je bohatá a farebná, tvoria ju i záclony a hrachové formy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Smolenice
Katastrálne územie: Smolenice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Jaskyňa Driny
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00060_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00060_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00060_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00060_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00060_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam